2018-05-10, 19:35
Sqeptisk
Under vintern (jan-feb) fryser Sqeptisk hellre utomhus i Sverige än inomhus i Spanien.
Bästa tiden på sydkusten är vår och höst.
På sommaren är det för varmt och för mycket britter där