2018-05-31, 12:18
PatricHbg
Jag jobbar för SAS i Tokyo. Är du ens i Japan?