2018-07-08, 16:59
CR22
Kan bli knepigt att hyra bil om du inte fyllt 21 när du är där, värt att tänka på.