2018-07-26, 19:36
Kjellheterjag
Inte alltför stor stad. Trevligt nere på stranden, men du lär korsa genom ett mindre säkert område för att åka från stan till stranden. Dagtid är det nog lugnt, nattetid lite mer osäkert