2018-09-20, 05:26
nilserikkk
Ursprungligen postat av Neksnor
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006924-om-antarktis_sfs-2006-924
Lagen gäller svenskar (§ 1) och den förbjuder vistelse utan tillstånd i Antarktis (§ 3). Tillstånd fixar Polarforskningssekretariatet (§ 12)*. Om researrangören har utländskt tillstånd spelar inte den här lagen så stor roll (§ 18).

* se även: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss... (§ 2)18 § Den som deltar i en vistelse eller verksamhet för vilken huvudmannen har ett utländskt tillstånd får trots bestämmelserna i 3-11 §§ vistas och vidta åtgärder inom ramen för vad som är tillåtet enligt det utländska tillståndet.

Jo, jag såg det nu.
Hittade även...

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge dispens från tillståndskravet i 3 §. Dispens får ges bara om vistelsen eller verksamheten saknar betydelse för miljön i Antarktis.

Det var nog detta jag mindes. Inte läst denna lag på många många år. Minnet sviktar