2018-11-21, 18:33
Braves
Det räcker heller inte att ha bra kontakt/relation med en person i USA (tex familjemedlem) som äger ett företag och sponsrar dig. Det är USA/immigrations (USCIS?) och till viss del ambassaden som avgör om arbetsvisumet ska godkännas eller ej. Dvs myndigheten kan mycket väl anse att din kompetens inte alls är speciellt viktig för företaget i fråga, att det finns många amerikaner i området som skulle kunna anställas istället.

Så det hela hänger inte bara på att företaget vill anställa dig. Företaget och du måste kunna lägga fram ett bra Case för att de ska gå med på att ge dig arbetsvisumet.