2018-12-25, 01:05
Kumabjorn
Här något om den religiösa aspekten på julen i Japan.
Kristen och kristen?

Och här lite specifikt om själva jultårtans metaforer.
Hur står det till med jultårtan?