2019-01-17, 15:14
Det kan vara värt att tänka på att alkohol är mer eller mindre förbjudet i några delstater. Vilket antar jag kan påverka tillgången till andra rusmedel. Samt tillgången till fulsprit.