2019-01-20, 18:12
Hockeytrunken
Vet en som hamnat i ett iranskt häkte i 24h för att han hade en Alladin-ask med sig. Att vara packad och komma till Iran är nog inte att rekommendera. Lite salongs är nog ingen fara.