2019-07-01, 17:39
Jag har funderat på att flytta till Kanada och starta ett liv där.

Är det någon som har kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut?

Jag har en yrkeshögskoleexamen inom skogsbruk vilket ger mig titeln som skogsbrukstekniker. Utbildningen var på 1,5 år.

Jag tänker att jag vill åka till Kanada för att arbeta med att köra skogsmaskin.

Vilken karriär hade ni satsar på för att lyckas i dagsläget?