2020-02-08, 14:05
321j
Skulle välja Schweiz, större befolkning, mitt i Europa, Schweiz verkar lite roligare än Danmark, dessutom rikast.

https://www.sviv.se/blog/2017/08/anna-har-det-basta-av-tva-varldar/

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Sverige-i-valstandsligan/

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå efter 90-talskrisen. Idag ligger vi på en elfteplats.