2007-05-05, 22:03
PlayTheGame
Med andra ord så är det i praktiken omöjligt att få ett jobb / uppehållstillstånd i LOS.......