2020-03-09, 14:13
ps870
"De nu gällande inreserestriktionerna innebär, beroende på utvecklingen, att inresa kan nekas alternativt att inresande person sätts i karantän "

"För inresande gäller att en hälsodeklaration måste fyllas i vid gränsen. Där behöver resenärer även fylla i sin resehistorik"

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/vietnam/