2020-04-13, 10:27
Dumhetsmuseet
Funderade på Ångermanland. Underskattat eller överskattat? Härnösand verkar många ha en positiv syn på. Höga kusten är ju känt men många har inte varit där eller åker bara igenom.