2020-04-19, 11:02
Dumhetsmuseet
Ursprungligen postat av Hurrit
Härnösand får mig att tänka på en sån där amerikansk delstatshuvudstad i Mellanvästern som uppstod "för att det låg rätt i geografin" utan att ta hänsyn till annat näringsliv på plats. Jag menar, Härnösand hade alla förutsättningar för att bli vad Umeå är i dagens Norrland i och med att staden var stiftsstad (= i stort sett all högre utbildning utom universiteten före mitten av 1900-talet), residensstad (= inslag av akademiskt utbildade människor på platsen) etc. Men av näringsgeografiska skäl blev Sundsvall den självklara metropolen från och med industrialiseringen på 1800-talet i Västernorrland och sen blev Umeå sekunderat av Luleå centralort för allt högre näringsliv i övre Norrland. Härnösand har haft sin chans och tåget har nog gått för att kunna bli nästa Umeå är jag rädd.


Många jobb har försvunnit men frågan är hur väl man förvaltat det man har. Har du någon uppfattning om landskapets och stadens allmänna anseende?