2021-02-16, 15:54
salle3000
är du svensk medborgare och sverige inte vill ha test av sina medborgare så är det inga problem.