2021-03-05, 22:34
Knucklehugs
Jag har bott både i Singapore och Norge och en kort sejour även i St Petersburg. Nu bor jag i Tyskland och kommer förmodligen aldrig flytta hem till Sverige igen.

Bered dig på det värsta, då kan det alltid bli bättre. Och du måste göra allt "tråk" arbete själv såsom pappersjobb, intyg, översättning av betyg, diplom och utbildningar.

Visst är det jobbigt i början när man är helt ny i landet och man måste börja om från början med både sociala kontakter, arbete, boende men har man gjort ett grundligt förarbete så går det lättare.

Mina tips är. Ta reda på regler.. Ju mer regler du vet desto bättre. Kontakta svenska ambassaden i det land du vill bosätta dig i vid fler frågor. Språket är viktigt även om engelska fungerar i många länder. Och ha alltid en backup plan om allt skulle gå åt helvete.

Försäkringar är också viktigt, jag är fortfarande än idag dubbelförsäkrad även om jag tror att min svenska försäkring inte gäller. Men ett bra skydd är viktigt om något skulle hända dig.