2021-04-05, 18:00
GormDenGamle
Tåget går inte till Nordkorea. Utan mellan Moskva och Beijing.
Sedan kan man välja mellan två olika vägar till Beijing.
En tvåbäddskupé går på ca. 8.500 kr.