2021-04-17, 14:50
JaffarByn163
Från: https://www.oresunddirekt.se/se/nyheter/bosatta-i-skaane-blekinge-eller-...

Personer bosatta i gränsregionerna kan fortsatt resa in i Danmark - både med och utan ett berättigat syfte. Om man bor i en gränsregion och har ett godkänt syfte krävs ett covid-test som är max 72 timmar gammalt vid inresa. Om man bor i en gränsregion men inte har ett godkänt syfte, krävs ett negativt covid-test som är max 24 timmar gammalt.