2021-05-18, 19:57
saso
dagens ungdomar vill ha allt gratis
Men tjäna multum... Hur går det ihop?

ont: tälta i en park?