2022-05-29, 18:47
grungewhore
Det absolut värsta är alla jävla amatörer vid boarding. Blockerar mittgången, ställer sig upp och strular när flyget inte ens lagt an. Såna jävla sopor är nog det största irritationsmomentet.