2007-08-18, 14:23
dmpbarn
Men om vi då flyttar dit och jag väljer att inte fortsätta någon utbildning, kommer jag då någonsin att få jobba där?