2007-08-24, 00:52
phileas
hur tar man sig billigast och lättast från exempelvis Marrocko, söderut i afrika? är till exempel tåg och buss för "farligt" för vita? är flyg enda alternativet?