2007-11-03, 15:48
Molko
Lär dock finnas ockuperade/övergivna hus du kan "riva" och dokumentera. Utan att behöva lägga ut cash på detta...
Möjligen lägger du cash på att få info om huset av någon lokal gangster....