2004-03-30, 09:03
sister bliss
Medelhavets schysstaste stränder och blåaste vatten. Utmärkt uteliv. Priserna höga, i princip som i Sverige.