ElisavetaLiliana

Favoritresmål

Drömresmål

Hej! Buna! Hola!

Jag är intresserad av Rumänien och resor till Rumänien och ev Spanien då jag pluggar spanska.
Rumänien är jag intresserad av för att jag är halvrumän och har besökt rumänien flera gånger sedan jag var litet barn och när jag är i Sverige känner jag någon slags hemlängtan till Rumänien trots att jag är född och uppvuxen i Sverige.

Jag har registrerat mig här för att jag söker andra att tala med om Rumänien.

Väl mött!