Palma bortom svenskstråk och högsäsong

Turisttät svenskfavorit. Förvisso men en dynamisk Medelhavspärla med ett rikt kultur- och uteliv. Sofia Edgren besökte ett Palma efter peak högsäsong och bortom svenskstråken. Läs hela artikeln »