Adam Zagajewski: Två länder slåss, mycket vänskapligt, om Anders Bodegård

Översättaren Anders Bodegård fyllde 75 år den 2 januari. Den polske poeten Adam Zagajewski firar en själslig landsman. Läs hela artikeln »