PTS om postens framtid: Utdelning färre dagar och längre till lådan

Stadsbor kan komma att få längre till postlådan till förmån för glesbygdsbor. Och för att säkra en framtida postservice som går att lita på kommer både leverantörer och konsumenter behöva anpassa sig. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i sin årliga rapport om den svenska postmarknaden. Läs hela artikeln »