KO stämmer Mobile Group: Vilseleder systematiskt

Nu stäms Mobile Group och personen bakom företaget av Konsumentombudsmannen som kallar dess arbetsmetoder hänsynslösa Läs hela artikeln »