Förlikning om skuld i opioidepidemi

Fyra stora läkemedelsföretag har nått en förlikning gällande sitt ansvar i opioidepidemin i USA. Läs hela artikeln »