Arne Ljungqvist uppmanar regeringen att ingripa: Obegripligt att RF fortsätter att trilskas

Regeringen bör ingripa om inte Riksidrottsförbundet (RF) omgående beslutar att antidopningsarbetet frikopplas från Läs hela artikeln »