Göteborgs stad nobbar utlysa klimatnödläge: S fegar ur

Göteborgs stad ska inte utlysa klimatnödläge. Hela Alliansen håller emot, men Miljöpartiets Karin Pleijel riktar Läs hela artikeln »