Murdoch kritiserar familjens medier för klimatförnekelse

Nu angriper mediemagnaten Rupert Murdochs son James faderns tv- och tidningsföretag, däribland Fox News, för deras Läs hela artikeln »