Jag ville gestalta människor som faktiskt älskar varandra

I femtio år har hon varit en av den amerikanska litteraturens mest produktiva författare. Läs hela artikeln »