Svensk tillväxt på plus minus i flera andra länder

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,1 procent under första kvartalet jämfört med kvartalet före. Läs hela artikeln »