Inga smittade vid senaste Premier League-tester

1 195 tester och ingen smittad av coronaviruset. Det blev utfallet av den sjätte rundans testning av spelare och annan personal i de 20 Läs hela artikeln »