Körsång på distans när musikhögskolorna ställer om inför ny termin

Ommöblering, plexiglas mellan sångare och digital körundervisning. När flera av landets musikhögskolor öppnar till hösten stärks säkerheten Läs hela artikeln »