Inga ändringar från ECB

Europeiska centralbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på noll procent. Läs hela artikeln »