Regioner kan slippa hyra in vårdpersonal om viljan finns

Johan Enfeldt och Lisa Pelling, Arena Idé: Kostnaden för hyrd personal är ofta den dubbla jämfört med anställd personal. Läs hela artikeln »