Ordförande i Frankrikes vetenskapliga råd: Viruset försöker undkomma flockimmunitet

Ordföranden i Frankrikes vetenskapliga råd, Jean-François Delfraissy, varnar för att de nya mutationerna i Sydafrika och Brasilien kan vara Läs hela artikeln »