Från stängt till livekonserter under pandemin i Nya Zeeland

På några håll i världen är social distansering, digitala möten och nya siffror om dödsfall inte en del av vardagslivet. Läs hela artikeln »