Anrikt bibliotek svårt skadat i brand

Universitetsbiblioteket i Kapstaden har skadats allvarligt av en brand. Dramatiska bilder på eldslågor inifrån biblioteket chockerade Läs hela artikeln »