Så arbetade regeringen för lägre EU-krav på skogsbruket

Regeringen bjöd in företrädare för finansmarknaden och skogsindustrin inför förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik. Läs hela artikeln »