Tegnell: För tidigt att säga om ökad smitta i Stockholm är fjärde våg

Trots en stor procentuell ökning av covidfallen i Stockholm är smittoläget i Sverige stabilt, enligt Anders Tegnell. Läs hela artikeln »