Mystiska rörelser i Apple

Techkonglomeratet Apples mystiska kursrörelser i veckan har att göra med en exploderande optionsspekulation som likt tidigare i år Läs hela artikeln »