Kroatien har tappat var tionde invånare

Kroatiens befolkning har minskat med nästan 10 procent under det senaste årtiondet. Läs hela artikeln »