Bränslepriset sjunker varför är det så?

De skyhöga priserna på bensin och diesel har sjunkit något under senare tid. Skälet är att de oljeproducerande länderna i OPEC har ökat Läs hela artikeln »