Låt inte fallet Macchiarini strypa forskningen i Sverige

Fallet med kirurgen Paolo Macchiarini var ett haveri för sjukvården, inte forskningen. Läs hela artikeln »