Professor: Svårigheter med alla energipolitiska förslag

Alla riksdagspartier gör nu utspel om hur Sverige ska klara sin elförsörjning i vinter och i framtiden. Läs hela artikeln »